دیود و تریستور
Diode and Thyristor

دیود و تریستور
Diode and Thyristor

دیود رکتیفایر (یکسو کننده) وظیفه تبدیل جریان متناوب (AC) به جریان مستقیم (DC) را بر عهد ه دارد. این دستگاه فقط جریان یک طرفه شارژ الکتریکی را امکان پذیر می‌کند. این دقیقاً همان کاری است که یک دیود نیمه هادی انجام می‌دهد. ساده‌ترین نوع مدار رکتیفایر یا یکسوساز، دیود رکتیفایر نیم موج است و تنها به نیمی از شکل موج AC اجازه می‌دهد تا از بار عبور کند.
شرکت پرتو گستر یزد تامین کننده انواع دیود و تریستور مورد نیاز صنایع می باشد.


Features
Robust dynamic characteristics – di/dt> 4000A/μs
Up to 150°C operating junction temperature
Soft fast recovery – no snap off
Low recovery losses, low forward voltage drop
Snubberless operation

Applications
Anti-parallel diodes of IGBT’s and IGCT’s
Clamp and snubber diodes
Any application which requires a fast low loss diode

Ideally suited for
Traction
Medium voltage drives
Renewables
Induction heating
Pulsed power applications

کوره های ذوب القایی
تیوب مسی CCM
فهرست